MENU

WAKTU BEROPERASI:

 • Pasar Pagi:  6.00am - 11.00am
 • Pasar Malam:  4.00pm - 10.00pm
 • Pasar Terbuka:  5.00pm - 11.00pm

 

KEDUDUKAN LOT/PETAK PENIAGA

 • 1.5 meter antara satu sama lain

 

KAWASAN LALULINTAS DAN PEMBERSIHAN

 • Kawalan akan dilakukan oleh Ketua Tapak Pasar Malam dan dibantu oleh Penguatkuasa Majlis Daerah Kuala Pilah
 • Mewujudkan laluan keluar dan masuk
 • Pembersihan akan disinfeksi akan dilakukan oleh Majlis Daerah Kuala Pilah setiap kali pasar selesai beroperasi

 

KONSEP JUALAN

 • Hanya dibenarkan beroperasi secara bungkus (Take Away) sahaja 

 

KAWALAN OPERASI DAN PENGUATKUASAAN

 • Tindakan kompaun, sitaan peralatan perniagaan dan penutupan serta merta boleh dilakukan jika sekiranya pelesen/peniaga gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan

 

KAWALAN KEMASUKAN PENGUNJUNG

 • Pengunjung wajib membuat saringan suhu badan, menggunakan "hand Sanitiser" dan memakai "face mask"
 • Pengunjung yang mempunyai suhu melibihi 37.5ºC dilarang sama sekali memasuki kawasan perniagaan
 • Pengunjung wajib mencatatkan nama dan nombor telefon dalam buku pendaftaran bagi tujuan "Contact Tracing"
 • Pengunjung tidak terlibat sebagai (Patient Under Investigation) atau perintah kuarantin
 • Hanya dua (2) orang sahaja bagi satu keluarga sahaja dibenarkan memasuki kawasan perniagaan
 • Pengunjung mestilah berumur 13 tahun dan ke atas sahaja
 • Pengunjung wajib menjaga penjarakan sosial dan beratur mengikut garisan jarak sosial yang telah disediakan oleh penganjur
 • Digalakkan berurusniaga secara "cashless"
 • Laluan pengunjung dalam kawasan perniagaan adalah berbeza antara laluan masuk dan keluar

 

PELESEN

 • Pelesen adalah diwajibkan mengambil khidmat warganegara sahaja sebagai pembantu jumlah maksima dibenarkan adalah 2 orang sahaja

pdf