MENU

Pra Pendaftaran e-Census dibuka semula bermula 7 Oktober - 30 November 2020.

Tempoh pengisian e-Census dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020.

Pelaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (Banci 2020) oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) ini adalah bagi mendapatkan stok profil penduduk dan perumahan yang komprehensif serta terperinci sehingga ke peringkat geografi terkecil sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk yang terkini.

Sehubungan dengan itu, semua penjawat awam di Negeri Sembilan adalah diwajibkan untuk menjawab soal selidik Banci 2020 secara atas talian atau e-Census..  Maklmat lanjut tentang tatacara pengisian e-Census boleh diperoleh di laman web mycensus

Pengisian e-Census