MENU

1. Tawaran  adalah dibuka kepada kontraktor  Bumiputera  yang berdaftar  dengan CIDB dan mempunyai  Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan Gred G1 di bawah  tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah yang masih sah bagi menyertai  sebutharga kerja-kerja di bawah:

Bil.

Rujukan MDKP

No. Sebut Harga

Projek

Pengkhususan

Tarikh Tutup/ Jam

Gred/Kod Bidang

1

MDKP 647/09/00/040/22

S26/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK DI TAMAN BAHAGIA DELIMA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

CE14

13/04/2022
(Rabu) sebelum 12,00
tengahari

G1

2

MDKP 647/09/00/041/22

S27/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK DI TAMAN RASA SAYANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

CE14

3

MDKP
647/09/00/042/22

S28/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK DI TAMAN DESA MELANG FASA 2 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

CE14

 

2.  Lawatan Tapak :

     Tarikh          :  06/04/2022 ( Rabu)

     Pendaftaran :  9.00 pagi — 10.00 pagi

     Tempat        : Dewan Bandaran MDKP

 

3.   Syarat
      3.1  Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN dan syarikat yang hadir hendaklah melapor diri pada tempat, masa dan tarikh yang ditetapkan.
      3.2  Hanya nama-nama dalam sijil sahaja layak menyertai.
      3.3  Semua butiran Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat di Kaunter Hasil, Majlis Daerah   Kuala Pilah.
      3.4  Hendaklah membawa sijil-sijil asal CIDB dan PKK dan dipamerkan ketika pembelian borang sebutharga di Kaunter, MDKP
      3.5  Bagi syarikat yang tidak mempunyai pengkhususan seperti yang ditetapkan hendaklah mendapat  kebenaran khas jika ingin menyertai sebutharga.

4.   Dokumen Sebutharga
      4.1  Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar : RM 50.00 ( Lima Puluh Sahaja)
      4.2  Dokumen  sebutharga  boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 06/04/2022  ( Rabu) bermula 2.00 petang sehingga 12/04/2022 (Selasa)

 

5.   Tarikh Tutup
      13/04/2022  (Rabu)  jam  12.00  tengahari.  Sebutharga hendaklah disertakan dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.   Syarikat yang memasuki Sebutharga adalah DILARANG MEMBUAT PAKATAN HARGA/KARTEL bagi sesuatu perolehan.

7.   Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak akan terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah  atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada Sebutharga yang tidak berjaya.