MENU

Tarikh    :      1 April 2022  (Hari : Jumaat)

Masa      :      9.00 Pagi

Tempat  :      Kurungan Stor MDKP Ulu Maasop, Senaling

JADUAL PERIHAL TERNAKAN

JENIS

JENAMA / MODEL / JANTINA

BIL

HARGA RIZAB (RM)

Kambing

5 Betina dan 4 Jantan

9

RM 2,600.00

 

Syarat-syarat Jualan Lelong :

1. Harga yang serendah-rendahnya  (reserve price) ialah RM2,600.00 seperti mana harga rizab dalam Jadual Perihal Ternakan.

2. Minimum kenaikan bidaan adalah RM100.00 atau lebih.

3. Orang / badan yang membuat tawaran paling tinggi akan diisytihar sebagai pembeli berjaya dalam jualan lelong tersebut dan hendaklah menjelaskan sepenuhnya bayaran selepas lelongan tamat dijalankan dan sebelum ternakan itu diserahkan.

4. Orang / badan yang diisytiharkan sebagai pembeli yang berjaya dikehendaki menandatangani Buku Rekod Serahan Barang Yang Telah Dilelong, dll (Jika Perlu).