MENU

Projek Membina Dataran Pelancongan Jelapang Padi @ Terachi, Kuala Pilah-S36/2022

1.  Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 dan di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2022 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil.

Rujukan MDKP

No. Sebut Harga

Projek

Pengkhususan

Tarikh Tutup/ Masa

Gred/
Kod
bidang

1

MDKP 193/10/2022
-23

S36/2022

Projek Membina Dataran Pelancongan Jelapang Padi @ Terachi, Kuala Pilah

B04 CE21

20 Julai
2022 @
12.00
I/hari

G1

2.  Lawatan Tapak:

     Tarikh          :     8 Julai 2022 (Jumaat)

     Pendaftaran :     9.00 pagi -10.00 pagi
     Tempat        :     Dewan Bandaran MDKP

     Taklimat      :     9.00 pagi

3.  Syarat:

     3.1   Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga. Pendaftaran hendaklah dibuat satu (1) hari sebelum lawatan tapak dilaksanakan.

     3.2   Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

     3.3   Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter Hasil MDKP.

     3.4   Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

   3.5  Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak  dibenarkan.

    3.6   PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK/TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

    3.7    Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak  akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.   Dokumen Sebutharga

       4.1    Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar: RM50.00 (Lima  Puluh Sahaja).

       4.2    Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 12hb Julai 2022 (Selasa) sehingga 19hb Julai 2022 (Selasa) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.   Tarikh Tutup:

      20 Julai 2022 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.   Majlis  tidak  terikat  untuk  menerima  sebutharga  yang  paling  rendah  atau  mana-mana
sebutharga yang berpatutan.