MENU

1.   Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah Kod Bidang 220801 KAWALAN KESELAMATAN, mempunyai lesen Kementerian Dalam Negeri (KDN) serta masih dibenarkan membuat Sebutharga pada masa ini untuk menjalankan perkhidmatan berikut:-

TAJUK BEKALAN

SYARAT

KELAYAKAN

TARIKH, MASA

DAN TEMPAT

TAKLIMAT

HARGA,

TEMPAT DAN TARIKH JUALAN DOKUMEN

TARIKH

TUTUP

SEBUTHARGA

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN MILIK MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

 

Kementerian Kewangan

Kod Bidang: 220801 – Kawalan Keselamatan

 DAN

 Lesen Kementerian Dalam Negeri (KDN)

 

Tarikh: 4 Ogos 2022   (Khamis)

 

Masa: 9.30 Pagi

 

Tempat:

Dewan Bandaran, MDKP

 

Harga Dokumen:

RM 50.00

 

Tempat Jualan: Kaunter Hasil, MDKP

 

Tarikh Jualan:

4 Ogos 2022

(Khamis)

 -

11 Ogos 2022

(Khamis)

Tarikh:

12 Ogos 2022 (Jumaat)

 

 

Masa: 

12.00 tengah hari

 

2.   Tawaran Sebut harga hendaklah dihantar menggunakan sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Tingkat 1, Bahagian Kejuruteraan dan Bangunan serta meletakkan Tajuk Sebutharga di kiri sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:

                                BAHAGIAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

                                                          72009 KUALA PILAH

                                                 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

3.   Semua Dokumen Sebutharga boleh didapati semasa waktu pejabat bermula jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Kaunter Hasil, Majlis Daerah Kuala PilahLawatan Tapak adalah diwajibkan dan hendaklah melapor diri pada tempat, masa dan tarikh yang ditetapkan.

4.   Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak akan terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada sebut harga yang tidak berjaya.

5.   TIDAK DIBENARKAN untuk membuat pakatan harga/kartel seperti yang diarahkan oleh Pejabat Kewangan Negeri bertarikh 30 Julai 2020.

6.   Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian 06-4812075/06- 4814025 dan Fax: 06-4811042