MENU

 

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN MEI 2019

TARIKH

MASA 

PERKARA

07/05/2019

02.30 PTG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PUSAT SETEMPAT (OSC)
08/05/2019 09.00 PG

MESYUARAT PENUH BIL.4/2019

15/05/2019 09.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM
15/05/2019 02.30 PTG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PENGURUSAN KEWANGAN
16/05/2019 09.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PERKHIDMATAN PERBANDARAN,INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM
16/05/2019 11.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PROGRAM BANDAR SELAMAT
21/05/2019 08.30 PG PERHIMPUNAN PAGI
21/05/2019 09.00 PG MESYUARAT PENGURUSAN
22/05/2019 09.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PUSAT SETEMPAT (OSC)
22/05/2019 11.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL PELANCONGAN,PELABURAN DAN PEMBANGUNAN BANDAR
29/05/2019 09.00 PG MESYUARAT PENUH BIL.5/2019

* Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa