MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN DISEMBER 2018

TARIKH

MASA 

PERKARA

12/12/2018

09.00 PG MESYUARAT PUSAT SETEMPAT (OSC)
12/12/2018 11.00 PG

MESYUARAT PELESENAN DAN KESIHATAN

12/12/2018 02.30PTG MESYUARAT PENGURUSAN KEWANGAN
13/12/2018 09.00PG MESYUARAT PERKHIDMATAN PERBANDARAN,INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM
13/12/2018 02.30PTG MESYUARAT LALULINTAS
17-18/12/2018 09.00PG PENGAUDITAN LUAR PERSIJILAN ISO 9001-2015
26/12/2018 09.00PG MESYUARAT PENUH
26/12/2018 02.30PTG MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO 9001-2015
27/12/2018 9.30PG MESYUARAT BERSAMA NGO MEMBINCANGKAN PROGRAM BANDAR SELAMAT MDKP