MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN MAC 2017

 

TARIKH

MASA 

PERKARA

03/03/2017

10.00 PAGI

PERBINCANGAN PENTADBIRAN / KEW DAN SUMBER MANUSIA MDKP

07/03/2017

9.00 PAGI MESYUARAT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN MDKP
08/03/2017 9.00 PAGI PERBINCANGAN JK BANDAR SELAMAT
08/03/2017

11.00 PAGI

MESYUARAT JK LALULINTAS
14/03/2017 2.30 PETANG MESYUARAT PERLESENAN DAN KESIHATAN
15/03/2017

8.00 PAGI

PERHIMPUNAN PAGI DI MDKP
15/03/2017 9.00 PAGI MESYUARAT PENGURUSAN MDKP
21/03/2017 3.00 PETANG MESYUARAT MBJ MDKP
22/03/2017 9.00 PAGI MESYUARAT OSC MDKP
24/03/2017 10.00 PAGI PERBINCANGAN PENTADBIRAN/KEWANGAN DAN SUMBER MANUSIA MDKP
29/03/2017 9.00 PAGI MESYUARAT PENUH MDKP