MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN JANUARI 2017

 

TARIKH

MASA 

PERKARA

09/01/2017

11.00 PAGI

MESYUARAT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN MDKP

10/01/2017

3.00 PETANG MESYUARAT PERLESENAN DAN KESIHATAN
10/10/2017 4.30 PETANG MESYUARAT PANEL PENILAIAN SUMBER MANUSIA
10/01/2017 3.00 PETANG MESYUARAT PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM
11/01/2017

9.00 PAGI

MESYUARAT BANDAR SELAMAT
12/01/2017

3.00 PETANG

MESYUARAT LALULINTAS
17/01/2017 3.00 PETANG MESYUARAT PUSAT SETEMPAT (OSC)
18/01/2017 8.00 PAGI PERHIMPUNAN PAGI MDKP
18/01/2017 9.00 PAGI MESYUARAT PENGURUSAN MDKP
20/01/2017 10.00 PAGI PERBINCANGAN KEWANGAN, PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA MDKP
24/01/2017 9.00 PAGI MESYUARAT JK PENGURUSAN ASET MDKP
25/01/2017 9.00 PAGI MESYUARAT PENUH MDKP