MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN DISEMBER 2019

TARIKH

MASA 

PERKARA

09/12/2019

02.30 PTG MESYUARAT JK PERKHIDMATAN PERBANDARAN, INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM
11/12/2019 09.00 PG

MESYUARAT OSC

11/12/2019 11.00 PG MESYURARAT JK PERLESENAN DAN KESIHATAN AWAM
11/12/2019 02.30 PTG MESYUARAT JK PENGURUSAN KEWANGAN
12/12/2019 02.30 PTG MESYUARAT RAYUAN CUKAI TAKSIRAN
13/12/2019 09.00 PG MESYUARAT BANDAR SELAMAT
19/12/2019 09.00 PG MESYUARAT PENUH

* Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa