MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN JANUARI 2020

TARIKH

MASA 

PERKARA

07/01/2020

07.50 PG PERHIMPUNAN BULAN JANUARI 2020
07/01/2020 02.30 PTG

MESYUARAT PENGURUSAN MDKP BIL 1/2020

08/01/2020 09.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDKP BIL 1/2020
20/01/2020 2.30 PTG MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) BIL 4/2019
20/01/2020 04.00 PTG MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JKPA) BIL 1/2020
21/01/2020 9.30 PG MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT NEGERI SEMBILAN (JTICTNS) BIL 1/2020-SUK
22/01/2020 09.00 PG MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS DAERAH KUALA PILAH BIL 2/2020

* Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa