MENU

Sebagaimana Pihak-pihak Berkuasa Tempatan yang lain di Malaysia, Majlis Daerah Kuala Pilah ditubuhkan bagi memainkan peranan dan menjalankan tanggungjawab seperti berikut :

 • Memberikan perkhidmatan kepada semua penduduk yang tinggal di kawasan pentadbiran Majlis, diantaranya
  ialah perkhidmatan mengangkut sampah dan perkhidmatan pembersihan bandar
 • Menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan-kemudahan untuk penduduk di kawasan pentadbiran
  Majlis seperti penyelenggaraan jalan-jalan, longkang serta lampu jalan.
 • Menyediakan berbagai-bagai kemudahan sosial dan riadah seperti taman permainan kanak-kanak dan
  penyelenggaraan taman bunga.
 • Mengawal kesihatan awam dengan melesenkan perniagaan, mencegah penyakit berjangkit dan mengawal
  pembinaan bangunan.
 • Menceburkan diri dalam projek-projek pembangunan seperti usahasama membina pusat-pusat perniagaan
  dan gerai bagi memberi peluang kepada orang ramai melibatkan diri dalam bidang perniagaan.