MENU

Misi
Merancang, mengurus dan melaksanakan pembangunan, secara efisyen serta meningkatkan hasil dengan efektif untuk kesejahteraan komuniti Kuala Pilah.

Visi
Kuala Pilah ke arah bandar sejahtera, mampan dan progresif pada 2020.