MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2020

OKTOBER - DISEMBER

 

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Oktober

Pencapaian (%)

November

Pencapaian (%)

Disember

Pencapaian

(%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru

 

4 Minggu

14 Permohonan 100%

21 Permohonan 100% 12 Permohonan 100%

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

15 Permohonan 100%

5 Permohonan 100% 14 Permohonan 100%

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

10 Permohonan 100%

3 Permohonan 100% 6 Permohonan 100%

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

12 Permohonan 100%

7 Permohonan 100% 14 Permohonan 100%

5)     

Permit perniagaan kaki lima 

2 Hari

29 Permohonan 100%

32 Permohonan 100% 35 Permohonan 100%

6)  

Permit kerja kecil

14 Hari

29 Permohonan 100%

32 Permohonan 100%

35

Permohonan 100%

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

100%

100% 100%

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

100%

100% 100%

9) 

Memberi akuan penerimaan aduan http://eaduan.mdkp.gov.my

3 hari bekerja

17 Permohonan 100%

19 Permohonan 100% 26 Permohonan 100%

10) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

100%

100% 100%

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

100%

100% 100%

12) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

100%

100% 100%

13) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

100%

100% 100%

14) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

100 %

100% 100%

*Piagam Pelanggan dikemaskini mengikut sukuan tahun.