MENU

Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat (SSM Jika Ada) serta masih dibenarkan membuat Sebut Harga pada masa ini untuk menjaIankan perkhidmatan berikut :-

BIL TAJUK PERKHIDMATAN NO. SEBUT HARGA TARIKH TUTUP SEBUT HARGA
1 Sebutharga Penyewaan Tandas Awam Taman Rekreasi Jalan Bukit dan Tandas Awam di Dataran Kuala Pilah Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S47/2022

25 November 2022      

   

      Masa:  

12.00 Tengah hari

2 Sebutharga PenyewaanTandas Awam Pasar Awam Baru Kuala Pilah Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S48/2022
3 Sebutharga Penyewaan Tandas Awam Medan Selera Kuala Pilah Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S49/2022
4 Sebutharga Penyewaan Tandas  Awam Bazar Malaysia Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S50/2022
5 Sebutharga Penyewaan Tandas Awam Perhentian Bas Kuala Pilah Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S51/2022
6 Sebutharga Penyewaan Tandas Awam Taman Rekreasi Ulu Bendul (Di sebelah kolam mandi dan di bawah UB Cafe) Milik Majlis Daerah Kuala Pilah S52/2022

 

2.  Semua kos yang berkaitan dengan Tawaran Sebut Harga di atas adalah di bawah tanggungjawab pembekal.

3.  Syarikat yang ingin memasuki Sebut Harga hendakIah menyediakan Wang Tunai/Wang Pos/ Wang Kiriman Pos/Bank Draf yang dibuat atas nama ”YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH KUALA PILAH”  dan bayaran Dokumen Sebut Harga tidak akan dikembalikan.

4.  Wakil syarikat hendaklah membawa surat wakil yang sah beserta Sijil ASAL semua Dokumen seperti yang disyaratkan di atas.    Harga Dokumen Sebutharga : RM30 Senaskah, Masa : 8.00 Pagi Hingga 4.30 Petang.

5.  Tawaran Sebut Harga hendaklah menggunakan sampul surat berIakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender A di Tingkat 1, Bahagian Kejuruteraan dan Bangunan serta meIetakkan Tajuk Sebut Harga di kiri sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

             BAHAGIAN PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM
             MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
             72009 KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

6.  Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak akan terikat untuk menerima Sebut Harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada Sebut Harga yang tidak berjaya.

7.  Sebarang pertanyaan dan makIumat lanjut bolehlah menghubungi talian: Tel : 06-4812075 / 06-4814025 dan Fax : 06-4811042.