MENU

1. Tawaran sebutharga adalah dipelawa kepada pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah bidang atau sub-bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini menyertai sebutharga berikut :

Bil.

Rujukan MDKP

Butiran Tawaran

Pengkhususan

Tarikh Tutup
/Jam

1.

MDKP 193/10/2022-26

Membekal, memasang, menghantar dan mentauliahkan satu unit tailgate 1.5 ton pada lori penguatkuasa (NBL 759) milik Majlis Daerah Kuala Pilah

110104 atau 110302

08/09/2022

12.00 t/hari

 

2. Syarat :

2.1 Hanya pembekal yang berdaftar dengan MDKP sebelum tarikh tutup sebutharga layak menyertai tawaran sebutharga.
2.2 Hendaklah membawa sijil asal SSM dan Kementerian Kewangan Malaysia ketika pembelian borang di Kaunter Hasil MDKP.
2.3

Mempunyai kod bidang :

             110104 - Lori, atau

             110302 - Alatganti / Aksesori Jentera Berat

2.4 Membawa cop syarikat bagi memudahkan urusan membeli dokumen sebutharga.
2.5 Pemalsuan butiran di dalam Borang Pendaftaran, Dokumen Sebutharga dan dokumen berkaitan seperti SSM dan Kementerian Kewangan Malaysia adalah tidak layak dan terbatal.
2.6 Dokumen sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. MDKP tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan MDKP tidak akan terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

 

3. Lawatan tapak      

Tarikh : 1 September 2022 (Khamis)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Stor MDKP, Ulu Maasop

 

4. Dokumen sebutharga

4.1 Harga dokumen sebutharga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja)
4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 01/09/2022 hingga 07/09/2022.

   

5. Tarikh tutup : 08/09/2022 jam 12.00 tengah hari

6. Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.

 

Tawaran Sebutharga Terbuka