MENU

Notis memulakan kerja-kerja penilaian semula pegangan-pegangan berkadar di dalam kawasan MDKP sepertimana diperuntukan di bawah Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 17)