MENU

                STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                  SEPTEMBER 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 37
2. Pembayaran Cukai Taksiran 207
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 232
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 13
6. Sewa 11
  JUMLAH 500