MENU

               

            STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      MAC 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam  
2. Pembayaran Cukai Taksiran  
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta  
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas  
5. Permohonan OSC 3.0 Plus