MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2020

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun %
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)

42

1.04 46 1.25 34 1.14 7 0.23 30 0.77 13 0.38
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 38 0.94 38 1.04 10 0.33 22 0.73 28 0.71 23 0.68
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 3 0.07 4 0.11 2 0.07 1 0.03 3 0.08 5 0.15
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 2001 49.66 1988 54.21 1080 36.08 1233 41.07 1562 39.85 1403 41.22
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun) 92 2.28 80 2.18 70 2.34 78 2.60 74 1.89 64 1.88
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 380 9.43 241 6.57 401 13.40 369 12.29 280 7.14 290 8.52
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa) 90 2.23 70 1.91 84 2.81 84 2.80 73 1.86 94 2.76
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar) 1369 33.98 1190 32.45 1300 43.43 1200 39.97 1863 47.53 1501 44.10
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 13 0.32 10 0.27 11 0.37 8 0.27 6 0.15 9 0.26
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 1 0.02 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 Maklumbalas Awam 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 2 0.06
  Jumlah 4029 100 3667 100 2993 100 3002 100 3920 100 3404 100