MENU

              STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                OGOS 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 26
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,450
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 274
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 18
6. Sewa 8
  JUMLAH 1,776