MENU

               STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                               JULAI 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 24
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,574
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 270
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 21
6. Sewa 5
  JUMLAH 1,894