MENU

    STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                       JUN 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 21
2. Pembayaran Cukai Taksiran 246
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 267
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 20
6. Sewa 4
  JUMLAH 558