MENU

          STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      MEI 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 19
2. Pembayaran Cukai Taksiran 167
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 180
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 11
6. Sewa 1
  JUMLAH 378