MENU

           STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      APRIL 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 9
2. Pembayaran Cukai Taksiran 477
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 237
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 27
6. Sewa 1
  JUMLAH 751