MENU

            STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      MAC 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 44
2. Pembayaran Cukai Taksiran 361
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 214
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 17
  JUMLAH 636