MENU

          STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      FEBRUARI 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 28
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,553
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 214
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 9
  JUMLAH 1,804