MENU

                  STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

                                                      JANUARI 2022

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 18
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,523
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 149
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 13
  Jumlah 1,703