MENU

BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

MAKLUMAT AM BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

1
Semua pemajuan seperti mana yang ditafsirkan di dalam Seksyen 2(1) Akta 172 (Akta Perancang Bandar 1976) perlu mendapatkan Kebenaran Merancang yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Daerah Kuala Pilah selaras dengan peruntukan seksyen 19(1) Akta 172.
 
 
  1. Pihak pemohon dikehendaki untuk :-
     

i. Mengisi dan mengemukakan Borang A Jadual Pertama Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) 2004.

ii. Borang ini boleh diperolehi dengan cara pembelian terus di kaunter Bahagian Pusat Setempat dengan harga RM 10.00 senaskah. Sekiranya pihak pemohon ingin memuat turun borang ini, bayaran boleh dibuat bersekali dengan permohonan kebenaran merancang cadangan pemajuan yang akan dikemukakan.

iii. Membuat bayaran Fi proses permohonan Kebenaran Merancang (Am) 2004 melalui bayaran kaedah cek di atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Pilah atau secara tunai.

iv. Surat permohonan yang dikemukakan oleh Perancang Bandar bertauliah.

v . Lain-lain syarat dan senarai semak boleh dirujuk seperti mana yang terkandung di dalam set borang di bawah.

:- Set Borang Kebenaran Merancang
 
Langkah-langkah Yang Perlu Diambil Muat Turun Borang

 

<< Kembali