MENU

PERMOHONAN SEWA PERALATAN DEWAN

MAKLUMAT AM PERMOHONAN SEWA PERALATAN DEWAN, KANOPI, KHEMAH, MEJA, KERUSI

image Permohonan hendaklah selewat-lewatnya sebulan dari tarikh penggunaan.
image Tiada cagaran bagi kegunaan sukan.
image Resit cagaran perlu disertakan sebagai bukti semasa tuntutan cagaran dibuat.
image Syarat-syarat lain :-
  • Kegunaan sukan - 3 hari sebelum penggunaan pertama setiap bulan.
  • Kegunaan lain - selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh penggunaan.
  • Sebarang kerosakan / kehilangan ke atas kemudahan-kemudahan yang disediakan semasa penggunaan adalah di bawah tanggungjawab penyewa
  • Pihak Majlis berhak menolak / membatalkan sewaan sekiranya dewan tersebut diperlukan untuk kegunaan Majlis-Majlis Kerajaan

 

Langkah-langkah yang perlu diambil Muat Turun Borang

 

<< Kembali