MENU

LESEN

   
1. Bolehkah seseorang itu menjalankan perniagaan di kawasan Majlis Daerah Kuala Pilah ?
  Boleh dengan syarat seseorang itu perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mestilah terlebih dahulu mempunyai lesen yang telah diluluskan oleh Majlis Daerah Kuala Pilah.
   
2. Apakah langkah yang perlu dipatuhi oleh pemohon untuk memperolehi lesen premis perniagaan ?
  Mengisi borang yang boleh didapati di bahagian Pelesenan Majlis Daerah Kuala Pilah dengan harga RM3.00.
   
3. Apakah jenis-jenis lesen yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Kuala Pilah ?
  Jenis-jenis lesen yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Kuala Pilah ialah Lesen Perniagaan Kilang / Tred / Penjaja, Lesen Perniagaan Pusat Hiburan dan Lesen Perniagaan Gerai / Pasar.
   
  Pengawai utk di hubungi :-

NOOR ANIZA BINTI HASSAN,
Bahagian : KESIHATAN AWAM DAN PERLESENAN,
No.Telefon : 06-4812075,

Email : nooraniza@mdkp.gov.my