MENU

image

LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKSANAKAN

 • Pencahayaan– Pemasangan lampu
 • Pengasingan laluan pejalan kaki dari laluan bermotor
 • Rel penghadang

image

LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKSANAKAN

 • Pencahayaan– Pemasangan lampu
 • Pengasingan laluan pejalan kaki dari laluan bermotor dan rel penghadang
 • Tempat letak motosikal berkunci
 • Cermin keselamatan
 • Papan tanda peringatan jenayah

image

LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKSANAKAN

 • Pencahayaan– Pemasangan lampu
 • Pengasingan laluan pejalan kaki dari laluan bermotor dan rel penghadang
 • Papan tanda peringatan jenayah

INISIATIF LAIN LANGKAH PENCEGAHAN JENAYAH

enlightenedMengadakan Mesyuarat Program Bandar Selamat Setiap Bulan

enlightenedMelaksanakan Program Walkabout Ke Taman Perumahan  Setiap Bulan

enlightenedMelaksanakan Four Men Patrol Di Bandar Kuala Pilah Yang Terdiri Daripada PDRM, RELA, JPAM Dan Anggota Penguatkuaa MDKP. Ia Merupakan Salah Satu Strategi Lautan Biru (NBOS)

enlightenedMembuat Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Program Bandar Selamat Kepada Kerajaan Negeri Dan Kementerian Pada Setiap Bulan

enlightenedMembuat Kajiselidik Kepada Orang Awam Terhadap Keberkesanan Pelaksanaan Langkah Fizikal Pencegahan Jenayah Di Setiap Hotspot Jenayah

enlightenedElemen Bandar Selamat (Pencegahan Jenayah) Merupakan Salah Satu Syarat Kelulusan Dalam Permohonan Kebenaran Merancang

enlightenedMelaksanakan rekabentuk fizikal persekitaran fizikal yang selamat(CPTED)