MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017

SEPTEMBER

No

Client's Charter

Duration

Achievement (%)

1)     

Application for new business license.

 

4 Minggu

5 permohonan 
100%

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

3 Permohonan 
100% 

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

2 Permohonan 
100%

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

8 Permohonan 
100%

5)     

Permit perniagaan kaki lima (dari tarikh permohonan bagi musim perayaan)

2 Hari

2 Permohonan 
100%

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

Serta Merta

 8 Permohonan
  100%

 

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

100%

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

100%

9)     

Mendaftarkan permohonan bantuan PPKB yang lengkap ke dalam Sistem e-Kasih.

1 hari bekerja

 Tiada Permohonan 

10) 

Majlis akan mengendalikan kesemua aduan awam dengan segera dan mesra melalui http://eaduan.mdkp.gov.my.

21

100%

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

8 Permohonan
100%
 

12) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

1 permohonan
100%

13) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

Tiada Permohonan 

14) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

4 permohonan
100%

15) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

1 permohonan
100%