MENU

Sebut Harga adalah dipelawa I‹epada syarikat-syarikat yang berdaftar Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dengan pengkhususan berkaitan, dan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat (SSM) serta masih dibenarkan membuat Sebut Harga pada masa ini untuI‹ menjalankan perkhidmatan berikut :-

Tajuk Perkhidmatan

Syarat Kelayakan

Tarikh, Masa, Lokasi Pendaftaran dan Pembelian Borang Sebut Harga

Tarikh Tutup Sebut Harga

Sebut Harga Kerja-Kerja Pembersihan Kawasan dan Penjagaan Tandas Awam Milik MDKP Secara Penswastaan Berpusat

Kementerian Kewangan

 

Kod Bidang : 221001

Membersih Bangunan dan Pejabat

Pembekal yang berminat Boleh Mendaftar dan Membeli Di Kaunter Hasil MDKP Mulai

 

25 Julai 2022 sehingga 5 Ogos 2022

 

Masa : 8.00 Pagi hingga 4.30 Petang

 

Sila Kemukakan Dokumen Asal Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Semasa Pendaftaran (Untuk Pengesahan)

 

Harga Dokumen Sebut Harga :

RM50.00 senaskah

 

 

Tarikh : 5 Ogos 2022

 

Masa : 12.00  Tengahari

2.  Semua kos yang berkaitan dengan Tawaran Sebut Harga di atas adalah di bawah tanggungjawab pembekal.

3.  Syarikat yang ingin memasuki Sebut Harga hendaklah menyediaI‹an Wang Tunai / Wang Pos / Wang Kiriman Pos/Bank Draf yang dibuat atas nama ”YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH KUALA PILAH” dan bayaran Dokumen Sebut Harga tidak akan dikembalikan.

4.  Wakil syarikat hendakIah membawa surat wakil yang sah beserta Sijil ASAL semua Dokumen seperti yang disyaratkan di atas.

5.  Tawaran Sebut Harga hendakIah menggunakan sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender A di Tingkat 1, Bahagian Kejuruteraan dan Bangunan serta meIetakkan Tajuk Sebut Harga di kiri sampul surat berlakri dan diaIamatkan kepada :

BAHAGIAN PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
72009 KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

6.  Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak akan terikat untuk menerima  Sebut Harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada Sebut Harga yang tidak berjaya.

7.  Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian: Tel: 06-4812075 / 06-4814025 dan Fax: 06-4811042.