MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2023 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP No. Sebut
harga
Projek Gred & Pengkhususan Tarikh Tutup/ Jam Harga Dokumen
1. MDKP.NS 04.400-7/2023-078 S025/2023 MENAIK TARAF TEMPAT LETAK KENDERAAN DI DATARAN KUALA PILAH, MD KUALA PILAH Kategori :CE 
Pengkhususan CE01 & CE21
31 Oktober 2023 (Selasa)    @ 12.00 Tengah Hari RM 50.00
2. MDKP.NS 04.400-7/2023-079 S026/2023 MENAIK TARAF LONGKANG DI TAMAN PILAH SENALING, KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan
CE21
3. MDKP.NS 04.400-7/2023-080 S027/2023 MENAIK TARAF PASAR AWAM TANJONG IPOH, MD KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan CE01 & CE21
4. MDKP.NS 04.400-7/2023-082 S029/2023 MENAIK TARAF LONGKANG DI TAMAN PUTRA, MD KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan
CE21
5. MDKP.NS 04.400-7/2023-083 S030/2023 MENAIK TARAF TEMPAT MELETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI RNR ULU BENDUL, MD KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan CE01 & CE21
6. MDKP.NS 04.400-7/2023-084 S031/2023 MEMBAIKI SERTA MENAIK TARAF KEMUDAHAN  AWAM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MINI STADIUM, MD KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan CE01 & CE21
7. MDKP.NS 04.400-7/2023-085 S034/2023 MENAIK TARAF TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN REKREASI JALAN BUKIT, MD KUALA PILAH Kategori : CE
Pengkhususan CE01 & CE22

2.0     Lawatan Tapak:
            - Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

          Tarikh          :  23 Oktober 2023 (Isnin)

          Pendaftaran :   9.00 pagi - 10.00 Pagi

          Tempat        :   Dewan Bandaran MDKP

          Taklimat      :   10.00 Pagi

3.0     Syarat:-

          3.1   Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga. Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga.

         3.2  Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK  syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

        3.3 Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

          3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

          3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan.

         3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK /TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

        3.7  Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0    Dokumen Sebutharga
          4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G2 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

          4.2  Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 25 Oktober 2023 (Rabu) sehingga 30hb Oktober 2023 (Isnin) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0      Tarikh Tutup:
           31hb  Oktober  2023  (Selasa)  jam  12.00  tengah  hari.  Sebutharga  hendaklah  disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0       Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.