MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB  dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2024 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP No.
Sebut harga
Projek Gred & Pengkhususan Tarikh Tutup
/Jam
Harga Dokumen
1 MDKP.NS 04.400-7/2023-146 S040/2023 MENAIK TARAF PENGHAWA DINGIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN DATO’ BAHAMAN, MD KUALA PILAH GRED G2
Kategori :M,E Pengkhususan
M01 dan E11

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Februari 2024   (Khamis)      

    Jam : 12:00 t/hari

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 50.00

2. MDKP.NS 04.400-7/2023-147 S041/2023 MENAIK TARAF LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN MEKAR, MD KUALA PILAH GRED G2
Kategori : CE Pengkhususan
CE21
3. MDKP.NS 04.400-7/2023-148 S042/2023 MENAIK TARAF PENCAHAYAAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MINI STADIUM, MD KUALA PILAH GRED G2
Kategori : E
Pengkhususan E04,E11,E16 &
E17
4. MDKP.NS 04.400-7/2023-149 S043/2023 MEMBINA BAHARU TEMPAT LETAK KENDERAAN BAGI KEGUNAAN SEKOLAH DAN ORANG AWAM DI JALAN MACPHERSON, MD KUALA PILAH GRED G2
Kategori : CE Pengkhususan
CE01 dan CE21
5. MDKP.NS 04.400-7/2023-150 S044/2023 MENAIK TARAF BANGUNAN GERAI DI PILAH PERDANA, MD KUALA PILAH GRED G2
Kategori : B,CE Pengkhususan
B04 ,CE01 & CE21
6. MDKP.NS
04.400-7/2024
-150
S002/2024 PENYELENGGARAAN
CERUN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN DIOH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
GRED G2
Kategori : CE Pengkhususan
CE21

 

2.       Lawatan Tapak:
            - Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak.

            Tarikh          :  5 Februari 2024 (Isnin)

            Pendaftaran :  9.00 Pagi - 10.00 Pagi

            Tempat        :  Dewan Bandaran, MDKP

            Taklimat       :  9.00 Pagi

 

3.      Syarat :

         3.1   Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga. Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga.

           3.2    Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

           3.3     Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

             3.4     Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

             3.5    Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan

             3.6   PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK/TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

         3.7    Dokumen  Sebutharga  yang  lewat  diterima  tidak  akan  dipertimbangkan.  Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah  atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.        Dokumen Sebutharga

              4.1    Harga dokumen sebutharga bagi Gred G2 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

             4.2    Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 6 Februari 2024 (Selasa) sehingga 14 Februari 2024 (Rabu) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.       Tarikh Tutup:  15 Februari  2024 (Khamis)  jam 12.00  tengah  hari.

          Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.       Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.