MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)

dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2024

bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP No. Sebut
harga
Projek Gred & Pengkhususan Tarikh Tutup
/Jam
Harga Dokumen
1. MDKP.NS
04.400-7/2024
-025
S015/2024 MEMBINA BARU KIOSK
(8 UNIT) DI BEBERAPA LOKASI DI BAWAH PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, MD KUALA PILAH
CIDB GRED G1
Kategori : CE Pengkhususan
CE21
28 Mei 2024 (Selasa)
@ 12.00
t/hari
RM 50.00
2. MDKP.NS
04.400-7/2024
-022
S012/2024 PENYELENGGARAAN
JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN SERI JUASSEH, KUALA PILAH
CIDB
GRED G1
Kategori : CE Pengkhususan CE 01 & CE21
3. MDKP.NS
04.400-7/2024
-023
S013/2024 PENYELENGGARAxN
LONGKANG DAN JALAN DI TAMAN PERMAI, KUALA PILAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
4. MDKP.NS
04.400-7/2024
-024
S014/2024 PENYELENGGARAAN
LONGKANG DI TAMAN PILAH SENALING, KUALA PILAH SERTA
LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

 

2.0 Lawatan Tapak:

      -Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

          Tarikh              :    20 Mei 2024 (Isnin)

          Pendaftaran     :    9.00 pagi - 10.00 pagi

          Tempat            :    Dewan Bandaran MDKP

          Taklimat          :    9.00 pagi

 

3.0 Syarat:

3.1 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja yang layak menyertai sebutharga

3.2 Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh

yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN

3.3 Hendaklah membawa sijil - sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP

3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang

3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebutharga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan

3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB), PKK (CIDB), STB (BPKU) dan lain - lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK/TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang - undang

3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran

4.0 Dokumen Sebutharga

4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar : RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja)

4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 21 Mei 2024 (Selasa) sehingga 27 Mei 2024 (Isnin) pada pukul 8:30 pagi hingga 12:30 tengah hari dan 2:00 petang hingga 4:00 petang

5.0 Tarikh Tutup

28 Mei 2024 (Selasa) jam 12:00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah

6.0 Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana - mana sebutharga yang berpatutan