MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan Gred G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2024 bagi menyertai sebutharga kerja - kerja di bawah :

Bil Rujukan MDKP No.Sebutharga Projek Syarat Kelayakan Tarikh Tutup Tender / Sebutharga Harga & Tarikh Jualan Dokumen
1 MDKPNS.400-7/2024-021 S011/2024 CADANGAN KERJA -  KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGURUSAN RISIKO POKOK-POKOK BAGI PROGRAM PENILAIAN DAN RAWATAN KAWASAN HIJAU DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) BAGI MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

CIDB

GRED G2

Kategori : CE

Pengkhususan

CE14

30 Mei 2024 (Jumaat) @ 12.00 tengahari RM 50.00 Senaskah

 

2.0 Lawatan Tapak:

      Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

          Tarikh              :    23 Mei 2024 (Khamis)

          Pendaftaran     :    9.00 pagi - 10.00 pagi

          Tempat            :    Dewan Bandaran MDKP

          Taklimat          :    9.00 pagi

 

3.0 Syarat:

3.1 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja yang layak menyertai sebutharga

3.2 Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh

yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN

3.3 Hendaklah membawa sijil - sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP

3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang

3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebutharga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan

3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB), PKK (CIDB), STB (BPKU) dan lain - lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK/TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang - undang

3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran

4.0 Dokumen Sebutharga

4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar : RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja)

4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 24 Mei 2024 (Jumaat) sehingga 29 Mei 2024 (Khamis) pada pukul 8:30 pagi hingga 12:30 tengah hari dan 2:00 petang hingga 4:00 petang

5.0 Tarikh Tutup

30hb Mei 2024 (Selasa) jam 12:00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah

6.0 Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana - mana sebutharga yang berpatutan