MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2024 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan Mdkp No. Sebut harga Projek Gred & Pengkhususan Tarikh Tutup /Jam Harga Dokumen
1.

MDKP.NS 400-7/2024-026

S016/2024 CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN  DI DATARAN REKREASI TEBAT KERING, KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

GRED G2

Kategori : LANDSKAP

Pengkhususan CE14 dan CE21

24 Jun (Isnin) 2024

@

12.00 t/hari

RM 50.00

 

2.0 Lawatan Tapak:

Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

Tarikh: 12 Jun 2024 (Rabu)

Pendaftaran: 9.00 pagi -10.00 pagi

Tempat: Dewan Bandaran, MDKP.

Taklimat: 10.00 pagi.

3.0       Svarat:

3.1 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga. Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga.

3.2 Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/ kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN

 3.3        Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

                                  3.4    Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan

3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK  (BPKU) dan Iain-Iain dokumen Yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK / TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan,kelewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

           4.0.      Dokumen Sebutharga

4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G2 dijual dengan kadar: RM50.OO (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 13 Jun 2024 (Khamis) sehingga 21 Jun 2024 (Jumaat) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

          

           5.0.      Tarikh Tutup:

24 Jun 2024 (Isnin) jam 12.00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

 

           6.0 Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga Yang berpatutan.