MENU
Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) bertarikkh 14 Mei 2024, adalah dimaklumkan  bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan, Iklan yang sebenar adalah seperti berikut
Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan Gred G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan
Sewaan ruang iklan di Led Billboard, Dataran Kuala Pilah telah dibuka
I S R K J S A
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31