MENU
Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) bertarikh 2 Julai 2024, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :
1.  Permohonan dipelawa kepada yang berminat menyewa dan menjalankan aktiviti perniagaan di gerai/pasar Majlis Daerah Kuala Pilah. 2.  Kekosongan yang ditawarkan adalah seperti berikut:
Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 di bawah tajuk yang bersesuaian dan b
Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 di bawah tajuk yang bersesuaian dan b
Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat Perunding Penilaian yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan di bawah Kod Bidang 340403 (Penilaian Harta/Hartanah) dan Lembaga Penilai, P