MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2021

JANUARI - MAC

Bil.

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

Jan

Feb

Mac

1.

Permohonan lesen perniagaan baru

4 Minggu

41 Permohonan

100%

11

Permohonan

100%

23

Permohonan

100%

2.

Permohonan untuk lesen penjaja

4 Minggu

29 Permohonan

100%

25

Permohonan

100%

15

Permohonan

100%

3.

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim

Serta-merta

1

Permohonan

100%

4

Permohonan

100%

8

Permohonan

100%

4.

Permohonan lesen iklan/kain rentang

Serta-merta

13

Permohonan

100%

16

Permohonan

100%

24 Permohonan

100%

5.

Permit perniagaan kaki lima

 

2 Hari

12

Permohonan

100%

5

Permohonan

100%

10 Permohonan

100%

6.

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan)

a. Permit Kerja Kecil

b. Pelan Ubahan Tambahan

a. Serta Merta

b. 14 Hari

 

a. 30

b. 4

a. 19

b. 8

a. 20

b. 15

7.

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual

Sebulan sekali

100%

100%

 

100%

8.

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian

Sehari sebelum acara

100%

100%

100%

9.

Memberi akuan penerimaan aduan SISPAA/Aduan

3 Hari bekerja

39 Aduan

100%

19 Aduan

100%

60 Aduan

100%

10.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

100%

11.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

100%

12.

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
13. Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC 100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
14. Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC 100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%