MENU

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2020

JULAI

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru

 

4 Minggu

38 Permohonan 100%

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

 6 Permohonan 100%

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

Tiada Permohonan

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

11 Permohonan 100%

5)     

Permit perniagaan kaki lima 

2 Hari

 Tiada Permohonan

6)  

Permit kerja kecil

14 Hari

25 Permohonan 100%

 

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

100%

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

100%

9) 

Memberi akuan penerimaan aduan http://eaduan.mdkp.gov.my

3 hari bekerja

56 Permohonan 100%

10) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

100%

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

100%

12) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

100%

13) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

100%

14) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

100 %