MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2019

JULAI

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru

 

4 Minggu

 26

Permohonan

100%

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

 8 Permohonan 100% 

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

  3 Permohonan 100%  

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

18 Permohonan 
100%

5)     

Permit perniagaan kaki lima 

2 Hari

 Tiada Permohonan

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

14 Hari

 32 Permohonan 
100%  

 

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

100%

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

100%

9) 

Memberi akuan penerimaan aduan http://eaduan.mdkp.gov.my

3 hari bekerja

45

Aduan

100%

10) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

14 Hari

3 Permohonan

100%

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

14 Hari

Tiada Permohonan

12) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

14 Hari

 2 Permohonan 
100%  

13) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

14 Hari

1 Permohonan

100%

14) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

14 Hari

100%