MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014
DISEMBER

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru.

4 Minggu

48 Permohonan
(100%)

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

7 Permohonan
(100%)

3)     

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

2 Permohonan
(100% )

 

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

26 Permohonan
(100%)

5)     

Permit perniagaan kaki lima (dari tarikh permohonan bagi musim perayaan)

2 Hari

-

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

Serta Merta

 
14 Permohonan
 (100%)

 

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

(100%)

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

(100%)

9)     

Mendaftarkan permohonan bantuan PPKB yang lengkap ke dalam Sistem e-Kasih.

1 hari bekerja

Tiada Permohonan
(0%)

10) 

Majlis akan mengendalikan kesemua aduan awam dengan segera dan mesra melalui http://eaduan.mdkp.gov.my.

21

(100%)

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

3 Permohonan
(2 Capai,1 Lebih Hari)
(66%)

12) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

Tiada Permohonan 
(0%)

13) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

14 Permohonan
(0%)

14) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

Tiada Permohonan
(0%)

15) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

14 Permohonan
(5 Capai, 9 lebih Hari)
(100%)