MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015

MEI

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru.

4 Minggu

14 Permohonan
(100%)

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

21 Permohonan

(100%)

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

1 Permohonan
(100%)

 

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

22 Permohonan
(100%)

5)     

Permit perniagaan kaki lima (dari tarikh permohonan bagi musim perayaan)

2 Hari

-

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

Serta Merta

 
 (100%)

 

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

(100%)

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

(100%)

9)     

Mendaftarkan permohonan bantuan PPKB yang lengkap ke dalam Sistem e-Kasih.

1 hari bekerja

0 permohonan
(100%)

10) 

Majlis akan mengendalikan kesemua aduan awam dengan segera dan mesra melalui http://eaduan.mdkp.gov.my.

21

(100%)

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

4 Permohonan
(100%)

12) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

Tiada permohonan
 

13) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

10 Permohonan
(100%)

14) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

Tiada Permohonan

15) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

Tiada Permohonan