MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2014

JUN

Bil

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru.

4 Minggu

22 Permohonan

(100%)

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

4 Minggu

3 Permohonan

(100%)

3)     

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

Serta Merta

       6 Permohonan

              (100%)

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

Serta Merta

14 Permohonan

100%

5)     

Permit perniagaan kaki lima (dari tarikh permohonan bagi musim perayaan)

2 Hari

-

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

Serta Merta

 16 Permohonan

100%

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

Sebulan Sekali

100%

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

Sehari Sebelum
Acara

100%

9)     

Mendaftarkan permohonan bantuan PPKB yang lengkap ke dalam Sistem e-Kasih.

1 hari bekerja

1 Permohonan

100%

10) 

Majlis akan mengendalikan kesemua aduan awam dengan segera dan mesra melalui http://eaduan.mdkp.gov.my.

21

100%

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

2 Permohonan

(33%)

12) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

16 Permohonan

(100%)

13) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

100% kurang dari 14 hari

 Permohonan lewat

(100%)

14) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 1 hari

1 Permohonan

(100%)

15) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.

100% kurang dari 14 hari

-