MENU

1. Tawaran  adalah  dibuka  kepada  kontraktor  Bumiputera  yang  berdaftar  dengan  CIDB  dan mempunyai Perakuan  Pendaftaran  Kontraktor  (PKK)  dan Sijil  Perolehan  Kerja  Kerajaan Gred  G1  dan  G2 di  bawah  tajuk yang  bersesuaian  dan  berdaftar  dengan  Majlis  Daerah  Kuala Pilah Tahun 2022.

 

SEBUT HARGA KERJA G1

Bil.

Rujukan MDKP   

No. Sebut     Harga

Projek

Pengkhususan

Tarikh Tutup
/Jam

Gred/ Kod bidang

1.

MDKP 193/10/2022
-005

S5/2022

Penyelenggaraan  jalan di Rumah Rakyat Padang Lebar, Kuala Pilah.

CE01 CE21

14 April
2022
12.00
t/hari

G1

2.

MDKP 193/10/2022
-006

S6/2022

Penyelenggaraan longkang dan jalan di Taman Chin Joo, Kuala Pilah.

CE01 CE21

3.

MDKP 193/10/2022
-007

S7/2022

Penyelenggaraan  jalan di Taman Ros Setia, Kuala Pilah.

CE01 CE21

4.

MDKP 193/10/2022
-009

S9/2022

Penyelenggaraan longkang dan jalan di Taman Jemapoh lndah, Kuala Pilah.

CE01 CE21

5.

MDKP 193/10/2022
-011

S11/2022

Penyelenggaraan  jalan di Taman Pilah Jaya, Kuala Pilah

CE01 CE21

6.

MDKP 193/10/2022
-012

S15/2022

Tapak Penjaja di Taman Bahagia Delima, Kuala Pilah

CE01 CE21

 

SEBUT HARGA KERJA G2

Bil.

Rujukan MDKP

No. Sebut     Harga

Projek

Pengkhususan

Tarikh Tutup
/Jam

Gred/ Kod bidang

1.

MDKP
193/10/2022
-008

S8/2022

Penyelenggaraan Jalan di Taman Selasih, Kuala Pilah

CE01 CE21

14 April
2022
12.00
t/hari

G2

2.

MDKP
193/10/2022
-010

S10/2022

Penyelenggaraan Longkang dan Jalan di Taman Anggerik , Kuala Pilah

CE01 CE21

3.

MDKP 193/10/2022
-015

S18/2022

Menurap Semula Jalan di Taman Rekreasi Jalan Bukit, Kuala Pilah.

CE01 CE21

 

2. Lawatan Tapak :  

    Tarikh            :   6hb  April 2022 ( Rabu )

    Pendaftaran    :  9.00 Pagi -10.00 Pagi .

    Tempat          :   Dewan Bandaran MDKP

    Taklimat        :   9.00 Pagi

3.  Syarat:
     3.1       Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah  (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga. Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga.
    

     3.2       Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.
    

      3.3       Hendakîah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter Hasil MDKP.
     

      3.4       Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.
    

      3.5       Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak  dibenarkan.                                                                                                                                                                   

      3.6       PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK/TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

      3.7       Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.  Dokumen Sebutharqa

      4.1      Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar : RM50.00 (Lima  Puluh Sahaja).

      4.2       Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 7 April 2022 (Khamis) sehingga 13hb  April 2022 (Rabu ) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.  Tarikh Tutup:

      14hb  April  2022  (Khamis  )  jam  12.00  tengah  hari. 

      Sebutharga  hendaklah  disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran  Kontraktor  (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.       Majlis  tidak  terikat  untuk  menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.

 

Iklan sebut harga boleh dilihat disini. 

   -  IKLAN SEBUT HARGA KERJA G1

   -  IKLAN SEBUT HARGA KERJA G2