MENU

1.Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dengan pengkhususan berkaitan dan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat (SSM) serta masih dibenarkan membuat Sebut Harga pada masa ini untuk menjalankan perkhidmatan berikut :-

Tajuk Perkhidmatan

Syarat Kelayakan

Tarikh, Masa dan Lokasi Pendaftaran dan Pembelian Borang Sebut Harga

Tarikh Tutup Tender/Sebut Harga

SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMBERSIHAN RUTIN BAGI JALAN NEGERI DI KAWASAN PBT BAGI TAHUN 2022

Kementerian Kewangan Malaysia

Kod Bidang : 221002

Membersih Kawasan

 Dan Berdaftar Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Pembekal yang berminat boleh Mendaftar dan membeli di Kaunter Hasil MDKP Mulai

       14 JULAI 2022             

           SEHINGGA

          5 OGOS 2022

MASA : 8.00 PAGI HINGGA 4.30 PETANG

Sila kemukakan Dokumen Asal Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Semasa Pendaftaran (Untuk Pengesahan)

Tarikh : 5 OGOS 2022

Masa : 12.00   

           TENGAHARI

2. Semua kos yang berI‹aitan dengan Tawaran Sebut Harga di atas adalah di bawah tanggungjawab pembekal.

3. Syarikat yang ingin memasuki Sebut Harga hendaklah menyediakan Wang Tunai/Wang Pos/Wang Kiriman Pos/Banl‹ Draf yang dibuat atas nama ”YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH KUALA PILAH” dan bayaran  Dokumen Sebut Harga tidak akan dikembaIikan.

4. Wakil syarikat hendaklah membawa surat wakil yang sah beserta Sijil ASAL semua Dokumen seperti yang disyaratkan diatas.

5. Tawaran Sebut Harga hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender A di Tingkat 1, Bahagian Kejuruteraan dan Bangunan serta meletakkan Tajuk Sebut Harga di kiri sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :

          BAHAGIAN PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
          72009 KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

6.  Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak aI‹an teriI‹at untuk menerima Sebut Harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada Sebut Harga yang tidak berjaya.

7. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian : Tel:06-4812075/06-4814025 dan Fax : 06-4811042.