MENU

1.0   Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 dan di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2023 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil.

Rujukan MDKP

No.

Sebut harga

Projek

Gred &

Pengkhususan

Tarikh

Tutup

/Jam

Harga

Dokumen

1.

MDKP.NS

04.400-6/2023

-012

S003/2023

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI INFRASTRUKTUR  ASAS LISTER LANE DI SEKITAR TUGU MARTIN LISTER JALAN DATUK UNDANG JOHOL DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUALA PILAH

CIDB GRED G1

Kategori :

     CE

Pengkhususan

     CE21

13 April 2023 (Khamis)

@ 12.00

t/hari

RM 50.00

2.

MDKP.NS

04.400-7/2023

-027

S007/2023

MENAIK TARAF KEMUDAHAN PELANCONGAN DI TAMAN REKREASI ULU BENDUL, KUALA PILAH

 

2.0  Lawatan Tapak:

      Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

      Tarikh          :   5 April 2023 (Rabu)

      Pendaftaran  :  9.00 pagi -10.00 pagi

      Tempat         :  Dewan Bandaran MDKP

      Taklimat       :  9.30 Pagi

3.0 Syarat:

       3.1   Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga

      3.2  Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

     3.3  Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

        3.4  Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

     3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan.

       3.6  PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK /TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

      3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan,kelewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0.  Dokumen Sebutharga

       4.1  Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

        4.2  Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 6 April 2023 (Khamis) sehingga 12 April 2023 (Rabu) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00  tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0   Tarikh Tutup:

      13 April 2023 (Khamis) jam 12.00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0   Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.