MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1

di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2024 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

 

Bil

Rujukan

MDKP

No. Sebut harga

Projek

Gred

& Pengkhususan

Tarikh Tutup

/Jam

Harga

Dokumen

1.

MDKP.NS

04.400-7/2024

-005

S004/2024

KERJA MENGECAT SEMULA BANGUNAN GERAI DAN ULU BENDUL CAFÉ SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN Dl TAMAN REKREASI ULU BENDUL KUALA PILAH

CDB

GRED G1

 Kategori :B,CE

Pengkhususan

B04, CE21

20 Mac

(Rabu)

2024

@

12.00

t/hari

RM 50.00

 

 

 

 

 

 

 

2.0    Lawatan Tapak:

 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

Tarikh: 12 Mac 2024 (Selasa)

Pendaftaran: 9.00 pagi -10.00pagi

Tempat: Dewan Bandaran MDKP.

Taklimat: 9.00 pagi.

3.0      Syarat:

3.1 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga.

3.2 Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/ kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN

3.3 Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

                      3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan

3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB), PKK (CIDB), STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK / TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan,kelewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0.       Dokumen Sebutharga

4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred GI dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 13hb Mac 2024 (Rabu) sehingga 19hb Mac 2024 (Selasa) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0.      Tarikh Tutup:

          20 Mac 2024 (Rabu) jam 1200 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan  Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0     Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang  berpatutan.