MENU

PEKELILING

 

WP1.2 -Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Pindah Rumah

Status: Kuatkuasa
Kategori: Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Bertukar/Berpindah Rumah

 

WP2.2 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Telekomunikasi Mudah Alih

Status: Kuatkuasa
Kategori: Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih 

 

WP2.3 - Peraturan Bekalan Pakaian Seragam

Status: Kuatkuasa
Kategori: Peraturan Bekalan Pakaian Seragam Serta Kemudahan dan Kadar Bekalan Kasut Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam

 

 

GARIS PANDUAN

Garis Panduan Pembayaran Melaui AP58(a) Bil 1 Tahun 2019

Tahun: 2019
Bilangan: 1
Status: Kuatkuasa
Kategori: Panduan Pembayaran

 

Garis Panduan Mengurus dan Pembangunan Tahun 2021

Tahun: 2021
Bilangan: 1
Status: Kuatkuasa
Kategori: Panduan Perbelanjaan

 

PK 7-1-L.O

Tahun: Pindaan Pada 15 Julai 2019
Bilangan: 1
Status: Kuatkuasa
Kategori: Panduan Perbelanjaan

 

Perubahan Format Borang Tuntutan Elaun Kemudahan Bayaran Pegawai Perkhidmatan Awam Menjalankan Tugas Rasmi

Tahun: 2020
Bilangan: 1
Status: Kuatkuasa 
Kategori: Panduan Perbelanjaan
Template: Format 1NS TNT